Tội lỗi
Tác giả: Pierre Gaudette
Ký hiệu tác giả: GA-P
DDC: 241.3 - Tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015080
Nhà xuất bản: Novalis
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 202
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
Chương I: Một từ ngữ thật lỗi thời 7
Chương 2: Còn hơn là một từ ngữ: một tấm thảm kich 27
Chương 3: Một kinh nghiệm muôn mặt: cảm thức phạm tội  40
Chương 4: Đấng Thiên Chúa tình yêu can thiệp để biến đổi tất cả mọi sự 59
Chương 5: Gắn bó hiện sinh: Tội như việc khước từ Thiên Chúa qua những thử thách thường nhật 75
Chương 6: Một công trình phá hoại 96
Chương 7: Tội là hành vi tự do nằm giữa sự thiếu mạch lạc và khước từ 119
Chương 8: Một lựa chọn không thể tránh trút 138
Chương 9: Thực hiện chân lý 160
Chương 10: Bước vọt lên trên tội lỗi 183
Kết luận 199
Để đi xa hơn....Với thư mục