Phúc âm hoá chiều sâu
Tác giả: Simone Pacot
Ký hiệu tác giả: PA-S
DDC: 234.1 - Phương thế đón nhận ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015075
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thiên Chúa phục hồi chúng ta thế nào? 9
Ý Chúa, làm sao hiểu được ý Chúa? 15
Có một ý định, một ước muốn của Thiên Chúa trên thế giới nhân loại  
Thực hành ý Chúa thế nào?  
Những ước muốn và những khát vọng của chúng ta  
Sự tiền định  
Thích nghi những ước muốn của chúng ta trong Thiên Chúa  
Những cạm bẫy- sợ sai lầm  
Việc hạ giá hiện tại  
Ý Chúa trong biến cố  
Thánh hiến con tim  
Tác động tin được nhận lời 41
Chỗ đứng đặc biệt của đức tin chúng ta trong con đường này  
Việc nhận lời chướng ngại và cạm bẫy  
Vết thương được lành  
Lời tái thiết 50
Tiếp cận và chức năng của lời Chúa   
Làm sao lời Chúa được thông ban  
Những mốc và cạm bẫy  
Dụ ngôn người con hoang đàng 65
Khám phá tình yêu thật sự  
Người con thứ: cuộc ra đi lưu đầy  
Hồi hương  
Việc ý thức  
Lên đường trở về  
Người con cả  
Người cha  
Những điểm chung của việc tha thứ và được tha thứ 79
Đón nhận sự tha thứ  
Vết thương, lỗi phạm, tội lỗi  
Xin lỗi về cái gì?  
Thời tha thứ  
Chúng ta thường nói chúng ta không thể tha thứ cho mình được  
Mặc cảm tội lỗi  
Việc đền bù  
Những sự nhầm lẫn  
Tha thứ 106
Nhìn nhận sự dữ mình đã chịu  
Cái nhìn đúng đắn trách nhiệm của chúng ta  
Mối tương quan đặt sai chỗ  
Theo đuổi lý tưởng  
Tha nhân  
Từ bỏ xét đoán người vi phạm  
Đừng thu gọn tha nhân vào trong hành động của họ  
Nhận định hành động, lối hành xử của kẻ xúc phạm  
Những trạng thái nội tâm ngược với sự tha thứ  
Khinh dể người khác  
Việc trả thù  
Tâm tình trả thù  
Sự sáng suốt giết người  
Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em 127
Thương yêu  
Cầu nguyện cho kẻ thù nghĩa là gì?  
Một hành trình Thánh Kinh  
Vài điều xác định về sự tha thứ  
Hành động tha thứ  
Lắng nghe 140
Hãy lắng tai lòng con  
Người môn đệ và đan sĩ  
Việc lắng nghe như là một công việc khó nhọc  
Cả một cuộc khổ chế  
Cùng nhau tưởng nhận