Đời sống ân sủng
Tác giả: Juan Francisco Pozo
Ký hiệu tác giả: PO-J
Dịch giả: Lm. Giuse Vũ Ngọc Tứ
DDC: 234.1 - Phương thế đón nhận ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014497
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014498
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014499
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014500
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014501
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014502
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 3
Chương I: Ơn gọi của con người là sống trong Thần khí 11
Chương II: Sự công chính hoá 25
Chương III: Đời sống ân sủng 49
Chương IV: Ân sủng và những việc làm - công trạng 87
Chương V: Sự thánh thiện Kitô giáo 107
Bằng chữ viết tắt 131
Mục lục 133