Sử dụng ân sủng hoàn hảo
Nguyên tác: Du bon usage de la grâce
Tác giả: Patrick Chauvet
Ký hiệu tác giả: CH-P
DDC: 234.1 - Phương thế đón nhận ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001824
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 110
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002265
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 113
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Chương I: Ân sủng Đức tin 7
Chương II: Ân sủng trong con người chúng ta 21
Chương III: Ơn cải hóa 39
Chương IV: Ơn tha thứ 51
Chương V: Ân sủng Đức Mến 69
Chương VI: Ân sủng và Thánh Giá 91
Kết luận: Sự tỏa sáng của ân sủng 105