Phúc Âm hóa chiều sâu và chữa lành nội tâm
Tác giả: Simone Pacot
Ký hiệu tác giả: PA-S
DDC: 234.1 - Phương thế đón nhận ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001365
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 362
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001366
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 362
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tưạ 1
Dẫn nhập 9
Chương I: Tiếng gọi 33
Chúng ta phải mở cái gì? 35
Tính toàn năng của Thiên Chúa hay tình yêu toàn năng 37
Chương II: Các chướng ngại vật 41
Nỗi sợ Thiên Chúa 41
Nỗi sợ về chính mình 59
Chương III: Làm sao mở ra 70
Nghe rồi mở ra 70
Một vài cột mốc trên con đường 70
Chương IV: Chúng ta làm gì với những tổn thương của mình? 90
Các vết thương chôn vùi 92
Các vết thương bị nhiễm trùng 98
Chương V: Sự phối hợp 106
Sự phối hợp là gì? 106
Lời Chúa nói gì? 106
Làm sao ra khỏi tình trạng phối hợp 121
Chương VI: Những lẫn lộn 127
Những lẫn lộn chức năng trong gia đình 127
Gánh vác thay cho ngươì khác 133
Những lời hứa không đúng chỗ 138
Chương VII: Sự khống chế 145
Một vài điểm mốc về quyền bính và vâng lời 146
Chúng ta đã biết đến sự khống chế nào? 150
Lời Chúa 155
Chương VII: Những vết thương lòng 159
Thiếu tình thương 161
Trường hợp đánh mất tình thương 160
Chương IX: Sự ham muốn 181
Những hậu quả vô phúc 183
Con đường hoán cải 190
Chúng ta hãy dám sống tính khác biệt 193
Lời Chúa nói tại nhà Mác-ta và Maria 198
Chương IX: Thánh ý Thiên Chúa 205
Làm sao hiểu được thánh ý Thiên Chúa 205
Làm sao chu toàn thánh ý Thiên Chúa 208
Những cạm bẫy 209
Sự dâng hiến của trái tim 230
Chương XI: Hành vi đức tin, việc nhậm lời 235
Tính đặc thù của đức tin chúng ta trên con đường ấy 235
Việc nhậm lời, những trở ngại và cạm bẫy 219
Vết thương được tẩy sạch 244
Chương XII: Lời tái cấu trúc hóa 247
Sự tiếp cận và các chức năng của Lời 247
Lời Chúa được ban trao ra sao? 251
Cột mốc và cạm bẫy 259
Lời Chúa Dụ ngôn của đứa con đã tìm lại được 226
Chương XII: Sự đón nhận tha thứ 285
Những tổn thương, vi phạm và tội lỗi 286
Thời gian của sự tha thứ 293
Những lầm lẫn 305
Chương XIV: Sự tha thứ 311
Nhận ra thiệt hại đã gánh chịu 312
Cái nhìn đúng đắn 315
Những tâm trạng nghịch với sự tha thứ 324
Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em 333
Nói rõ một vài điều về sự tha thứ 342