Chung sống trọn đời
Nguyên tác: Together for file
Tác giả: Lm. Joseph M. Champlin
Ký hiệu tác giả: CH-J
Dịch giả: Thiên Phúc
DDC: 252.9 - Bài giảng trong những dịp đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015038
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP  
PHẦN I: Các Bài Đọc Cựu ước Và Diễn Giải  
Bài 1. Việc dựng nên người nam và người nữ  
Sáng Thế 1: 26-28, 31a 17
Qủa là rất tốt đẹp 18
Bài 2. Tạo dựng phụ nữ  
Sáng Thế 2: 18-24 20
Đôi lứa bổ túc cho nhau 21
Bài 3. Isaac gặp Rebeca  
Sáng Thế 24: 48-51, 58-67 24
Thời điểm sống tự lập 26
Bài 4. Hôn nhân của Tôbia và Sara  
Tôbia 7: 9c-10, 11c-17 29
Hôm nay và mãi mãi 30
Bài 5. Lời cầu nguyện của đôi tân hôn
Tôbia 8: 4-9 34
Cùng nhau cầu nguyện 35
Bài 6. Sức mạnh của tình yêu  
Diễm Ca 2: 8-10, 14, 16a; 8: 6-7a 38
Ở lại trong tình yêu 39
Bài 7. Người vợ tốt lành  
Huấn Ca 26: 1-4, 16-21 42
Một người chồng hạnh phúc 43
Bài 8. Giao ước mới của dân Thiên Chúa  
Giêrêmia 31: 31-32a, 33-34a 46
Dấu chỉ của lời hứa hôn nhân 47
PHẦN II: Các Bài Đọc Tân Ước Và Diễn Giải  
Bài 1. Tình Yêu của Đức Kitô  
Rôma 8: 31b-35, 37-39 53
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu  Thiên Chúa 54
Bài 2. Đời sống Kitô hữu  
Rô ma 12: 1-2, 9-13 (18) 58
Chia sẻ yêu thương 59
Bài 3. Đền thờ Chúa Thánh Thần  
1 Côrintô 6: 13c-15a, 17-20 63
Tại sao phải chờ đợi 64
Bài 4. Cao trọng nhất là Tình Yêu  
1 Côrintô 12: 31; 13: 8a 68
Sự truyền thông 69
Bài 5. Mầu nhiệm của hôn nhân  
Êphêxô 5: 2a, 25-32 (21-33) 73
Một dấu chỉ của ân sủng Thiên Chúa  
Bài 6. Sống trong tình yêu và cảm tạ  
Côlôxê 3: 12-17 78
Sự hoà giải 79
Bài 7. Bình an và hòa hợp trong gia đình  
1 Phêrô 3: 1-9 83
Ai làm chủ gia đình 84
Bài 8. Tình yêu, chân thật và hoạt động  
1 Gioan 3; 18-24 88
Thiên Chúa là tình yêu  
1 Gioan 4: 7-12 89
Khiếm khuyến trong việc truyền thông 90
Bài 9. Hôn lễ của Con Chiên  
Khải Huyền 19: 1, 5-9a 94
Mạc áo trắng tinh, sáng chói 95
PHẦN III: Bài Đọc Tin Mừng Và Diễn Giải  
Bài 1. Các mối phúc thật  
Matthêu 5: 1-12a 101
Hạnh phúc 102
Bài 2. Muối và ánh sáng  
Matthêu 5: 13-16 106
Một thời để nhớ 107
Bài 3. Ngôi nhà xây trên đá  
Matthêu 7: 21, 24-25 (29) 110
Phép lạ sự sống 111
Bài 4. Vĩnh hôn  
Matthêu 19: 3-6 115
Chúng ta phải đi đến mức nào  
Bài 5. Yêu thương, điều răn lớn nhất  
Matthêu 22: 35-40 119
Trường thành trong tình yêu 120
Bài 6. Cả hai trở thành một thân thể  
Marcô 10: 6-9 124
Không còn là hai nhưng chỉ là một 125
Bài 7. Tiệc cưới tại Cana  
Gioan 2: 1-11 128
Hôn nhân hơn hợp 129
Bài 8. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy  
Gioan 15: 9-12 133
Như Thầy đã yêu  
Gioan 15: 12-16 134
Trách nhiệm làm cha mẹ 135
Bài 9. Để tất cả nên một như chúng ta là một  
Gioan 17: 20-23 (26) 139
Nên một hoàn toàn 140
PHU LỤC  
Nghi thức hôn phối 145
Kinh nghiệm của đôi hôn nhân 150