Chia sẻ về sống và chết
Tác giả: Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 252.1 - Bài giảng khi cử hành nghi lễ Rửa tội,Thêm sức, An táng và Hôn phối
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007105
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014754
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
SỐNG 1
Ơn gọi hôn nhân và trách nhiệm 3
Hôn nhân Công giáo 7
Gia đình hạnh phúc 10
Tình yêu trong hôn nhân 13
Hôn nhân và gia đình Công giáo 17
Cùng chí hướng 22
Hòa hợp 25
Hòa hợp 29
Hòa hợp những khác biệt 32
Hòa hợp trong hôn nhân 36
Hòa hợp trong hôn nhân 39
Hôn nhân và xây dựng tình yêu 43
Tôn trọng vợ, nhường nhịn chồng 47
Tin vào tình yêu 51
Biết yêu 55
Tình yêu trong hôn nhân 59
Tình yêu trong đời sống hôn nhân 62
Hãy nuôi dưỡng tình yêu 66
Tình yêu chân chính 70
Một bài học cho đời vợ chồng 74
Bốn nguyên tắc chung sống 79
Những qui luật cho chồng và vợ 82
Những điều vặt vãnh 86
Những căn bệnh nguy hiểm 90
Hiểu nhau để yêu mến nhau 94
Sống văn hóa và nghệ thuật 97
Tình và tiền trong hôn nhân 100
Nụ cười trong gia đình 104
Chung thủy 108
Tình yêu hy sinh trong hôn nhân 111
Ly hôn 115
Nguồn hạnh phúc 118
Xây dựng hạnh phúc gia đình 122
Gia đình hạnh phúc 125
Hạnh phúc 129
Hôn nhân hạnh phúc 132
Hạnh phúc gia đình 136
Gia đình 140
Gia đình đầm ấm, thánh thiện 144
Chết 149
Ý nghĩa cuộc đời 151
Ý nghĩa cuộc đời 155
Suy nghĩ về cuộc đời 159
Thời giờ và cuộc đời 162
Ý nghĩa đời này và đời sau 165
Chết và ý nghĩa đời sống 168
Chết và cuộc đời 171
Sống lành chết lành 174
Ý nghĩa cuộc đời 177
Đời này và đời sau 180
Đời này và đời sau 183
Ba người bạn 185
Hãy nhớ cùng đích 189
Chết là hết 192
Hai cái chết 194
Chết trẻ 198
Chết trẻ 202
Chết khôn, chết dại 206
Sống lành, chết lành 210
Chết già 214
Liên đới trong tình yêu thương 218
Vào nước trời bằng niềm tin và đau khổ 221
Hãy chuẩn bị chết 225
Chết và trách nhiệm 229
Sẵn sàng chết 232
Ý nghĩa chết 234
Năng nghĩ đến sự chết 237
Sống sao chết vậy 239
Chết cho người cũ 242
Hãy chọn cách chết 245
Đi xe lửa thiên đàng 249
Cuộc đời 252
Ý nghĩa sự chết 255
Chết là sống 258
Suy nghĩ về sự chết 561
Ý nghĩa cuộc đời 263
Hạnh phúc nước trời 266