Từ Cana đến Bêtania
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 252.1 - Bài giảng khi cử hành nghi lễ Rửa tội,Thêm sức, An táng và Hôn phối
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007108
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 225
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
Nội dung 7
1. Hôn nhân: Bí tích 9
2. Xây đời trên đá 12
3. Biển trời 15
4. Dáng thập tự 18
5. Cầu nguyện với nhau 21
6. Hạt ngọc 24
7. Luật vàng 27
8. Lễ mừng 29
9. Món quà 32
10. Mái ấm 35
11. Mời Chúa ở lại 37
12. Cana 40
13. Thánh 43
14. Cúi xuống 46
15. Hướng lên, hướng tới 49
16. Chiếc nhẫn 52
17. Đức Maria 55
18. Yêu muộn 58
19. Lễ dâng 60
20. Đồng hành 63
21. Tình yêu và bạc 66
22. Nói với thế giới 69
23. Biết ơn Thiên Chúa 72
24. Tiệc ly 75
25. Ơn phước 78
26. Lữ khách 81