Lễ (Decorum Righteouness)
Phụ đề: Giáo dục nhân bản: Văn hoá - Nguồn sống
Tác giả: Lm. Nguyễn Vinh Sơn, SCJ, M.&M. Joseph Phạm, SCJ
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 370.112 - Giáo dục nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014771
Nhà xuất bản: ĐH. Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 212
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 1
CHƯƠNG I: Ý NGHĨA CỦA CHỮ LỄ 7
Bài 1: Tiên học lễ 9
Bài 2: Hài hoà văn hoá Đông - Tây trong sách ứng xử lễ nghĩa 19
CHƯƠNG II: NHỮNG CÁCH ỨNG XỬ THEO LỄ NGHĨA 27
Bài 1: Lòng hiếu kính đối với ông bà cha mẹ 29
Bìa 2: Lòng hiếu kính đối với thầy cô 43
Phụ lục: Ngôi đền thờ thầy giáo cổ nhất Việt Nam 50
Bài 3: Thái độ đối với người phụ trách 57
Bài 4: Những qui định chung trong ứng xử lịch sự với mọi người 65
Bài 5: Lễ nghĩa trong chào hỏi, ngôn từ giáo tiếp 77
Bài 6: Phép lịch sử qua cách thức chào hỏi, giao tiếp 91
Bài 7: Danh thiếp - văn hoá giao tiếp 101
Bài 8: Lịch sử khi viết thư, tặng quà, tặng hoa 113
Bài 9: Sử dụng điện thoại 129
Bài 10: Nghệ thuật bàn ăn 135
Bài 11: Ăn uống thanh tao lịch sự 149
Bài 12: Văn hoá tiếp khánh 159
Bài 13: Phép lịch sự trên phương tiện giao thông 167
Bài 14: Lịch sự nơi công cộng 181
Bài 15: Đi máy bay 187
Danh mục tài liệu trích dẫn và tham khảo 210