Homo humanior
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Thái
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 370.112 - Giáo dục nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005413
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 88
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích