Nhân (Kindness)
Phụ đề: Giáo dục nhân bản: Văn hoá - Nguồn sống
Tác giả: Lm. Nguyễn Vinh Sơn, SCJ, M.&M. Joseph Phạm, SCJ
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 370.112 - Giáo dục nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014769
Nhà xuất bản: ĐH. Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 1
CHƯƠNG I: Ý NỆM NHÂN VÀ TRUYỀN THỐNG NHÂN ÁI VỆT NAM 7
Bài 1: Ý niệm Nhân 9
Phu lục: Khía cạnh tâm lý của yêu thương. 20
Bài 2: Truyền thông Nhân ái Việt Nam được bồi đáp bởi triết lý nhân ái của các tôn giáo 23
Phụ lục: Tinh hoa của nhân ái Việt Nam - tinh thần nhân ái của Nguyễn Trãi 35
CHƯƠNG II: CÁC SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG 41
Bài 1: Tình yêu thương từ hai chữ “đồng bào ”. 43
Bài 2: Tình yêu thương có gốc từ hai chữ “đồng loại" 55
Phụ lục: Tinh nhân loại 77
Phụ lục 1+2: các câu chuyện và tài liệu tham khảo thêm về tình yêu thương 79
Bệnh tật bị đầy lùi một cách vô điều kiện là nhờ yêu thương và  được yêu thương ” 84
Phụ lục: những chú chó nhân nghĩa - đàn chó hoang đến đưa tang ân nhân 87
Bài 3: Khuyết yêu thương: ích kỷ, vô cảm, ganh ghét, đố kỵ 89
Bài 4: Nghịch với lòng yêu thương - oán ghét và hận thù 109
Bài 5: Yêu thương là biết thứ tha 119
Bài 6: Học yêu thương là biết đối thoại 139
Bài 7: Sống yêu thương là gìn giữ môi trường… 157
Bài 8: Yêu thương là biết giúp huynh đệ cầu tiến 173
Phụ lục: Án Tử sửa sai vua 183
Bài 9: Yêu thương là sống tinh thần bao dung 185
Phụ lục: Henri Dunant - Vị sáng lập Hội Hồng Thập tự Quốc tế 205
Phụ lục: Công ước Genève 209
Danh mục tài liệu trích dần và tham khảo 212