Nghĩa (Uprightness Propriety)
Phụ đề: Giáo dục nhân bản: Văn hoá - Nguồn sống
Tác giả: Lm. Nguyễn Vinh Sơn, SCJ, M.&M. Joseph Phạm, SCJ
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 370.112 - Giáo dục nhân bản
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014770
Nhà xuất bản: ĐH. Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 1
CHƯƠNG I: SỐNG NGHĨA TÌNH LÒNG BIẾT ƠN 5
Bài 1: Ý niệm chữ Nghĩa 7
Bài 2: Lòng biết ơn 13
Phụ lục: Ca dao nhớ ơn cha mẹ 42
Phụ lục: Mẹ - thiên thần bên con 43
Bài 3: Nghịch lòng biết ơn - vô ơn 47
CHƯƠNG II: CÁC KHÍA CẠNH CỦA CHỮ "NGHĨA" 61
Bài 1: Nghĩa bằng hữu 63
Bài 2: Tình đồng nghiệp 79
Phụ lục: Ca dao về tình nghĩa 88
Bài 3: Tình hàng xóng láng giềng 89
Bài 4: Nghĩa tập thể (hợp quần) 103
Phụ lục: Danh ngôn về tinh thần đoàn kết 122
Bài 5: Nghĩa hợp thời (tuỳ thời hay thức thời) 123
Bài 6: Thuỷ chung 135
Bài 7: Những đặc điểm chính trong cách ứng xử với các mối quan hệ bạn hữu, anh em và láng giềng 147
Danh mục tài liệu trích dẫn và tham khảo 155