Hãy đón nhận Đức Kitô vị thượng tế của chúng ta
Phụ đề: Sưu tập những bài giảng của Đức Hồng Y Albert Vanhoye, SJ
Nguyên tác: Accogliamo Cristi nostro sommo sacerdote
Tác giả: Albert Vanhoye, SJ
Ký hiệu tác giả: VA-A
Dịch giả: Tòa Giám Mục Nha Trang
DDC: 232.11 - Nhập thể và việc cứu thế của Đức Kitô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001176
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001182
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003935
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003936
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003937
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003938
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003939
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 5
2. Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta 7
3. Thiên Chúa đã phán day chúng ta qua Con của Ngươì 17
4. Đức Kitô là Con Thiên Chúa và là anh chúng ta 27
5. Cách thức Đức Kitô trở thành Thượng tế 39
6. Đức Kitô, Vị thượng tế Trung tín 53
7. Đức Kitô, vị thượng tế nhân lành 67
8. Tình liên đới tư tế của Đức Kitô 79
9. Lời hứa giao ước mới 93
10. Tiệc cươí Cana, dấu chỉ giao ước mới 93
11. Đức Kitô, trung gian giao ước mới trong bưã tiệc ly 119
12. Hy tế của Đức Kitô 135
13. Chúa Thánh Thần trong hy tế của Đức Kitô 149
14. Hiệu quả hiến lễ của Đức Kitô 159
15.Những đặc ân và đòi hỏi trong việc hiệp nhất với đức giáo hoàng 171
16. Máu giao ước và sự phục sinh của Đức Kitô 185
17. Việc kết hợp với Đức Kitô và chức tư tế cộng đồng 197
18, Tâm hồn tư tế của Đức Kitô và chức tư tế thánh 211
19. Huấn từ của Đức Giáo Hoàng  BENEDICTO XVI 227