Yêu thương phục vụ & khiêm tốn
Phụ đề: Bài tập linh thao giảng cho các Giám mục theo linh đạo Inhã
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: An Sơn, Nguyễn Tùng Lâm
DDC: 252.592 - Giảng cho Giáo sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005514
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Ghi chú về các Bài tập Linh Thao 15
I. Bìa Tập Linh Thao theo thánh Inhã giảng cho các bạn Giám mục 17
II. Thiên Chúa đã gây dựng nên chúng ta 23
III. Thiên Chúa sửa dạy và tha thứ 39
IV. Tinh thần thế gian hay "Phản Vương Quốc" 53
V. Thiên Chúa kêu gọi và đào tạo chúng ta 61
VI. Thiên Chúa, người đào tạo chúng ta 73
VII. Thiên Chúa, Người chiến đấu cho chúng ta và với chúng ta 81
VIII. Thiên Chúa gửi chúng ta đi làm sứ mạng 97
IX. Thiên Chúa cải cách chúng ta 107
X. Thiên Chúa xức dầu cho chúng ta: "Ba bậc khiêm nhường" 117
XI. Thiên Chúa, sự chết và sống lại của chúng ta 125
XII. Chúa biến đổi chúng ta bằng tình thương của Ngài 137