Chứng nhân hy vọng
Tác giả: HY. Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 252.592 - Giảng cho Giáo sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001052
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001071
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 278
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002693
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 19
Số trang: 235
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003079
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004741
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi đức Tổng Giám mục FX. Nguyễn Văn Thuận 15
Lời cám ơn 18
Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong 19
NHỜ SỨC MẠNH CỦA ƠN CHÚA 23
1. "Gia phả Đức Giêsu Kitô" 23
Đứng trước mầu nhiệm của Thiên Chúa 23
Gia phả Đức Kitô 23
Mầu nhiệm của tiếng Chúa gọi 25
Mầu nhiệm của hy vọng 28
Cùng nhau bước qua ngưỡng cửa hy vọng 30
Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa 32
2. Simon, con bảo thầy là ai? 32
Chúa Giêsu cứu thế, niềm hy vọng duy nhất 32
Những khuyết điểm của Chúa Giêsu 33
Chúng tôi đã tin vào tình yêu Thiên Chúa 38
Ngài đã sáng tạo vạn vật cách kỳ diệu 39
Lại còn chỉnh đốn mọi sự cách nhiệm lạ hơn 40
3. Hãy tường trình về việc quản lý nông trại 42
Một tổng kết vào đầu thế kỷ XXI 42
Thiên Chúa kêu gọi hoán cải 43
Lời chân lý 44
Sứ điệp Chúa Thánh Linh gửi các giáo đoàn 45
Lạy Chúa, này đây chúng con hết lòng khiêm cung trước mặt Chúa 50
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến 53
4. Thiên Chúa yêu thương thế gian 55
Thế giới ngày nay 55
Một trái đất tuyệt vời 56
Một trái đất đau thương 59
Một trái đất bi thảm 61
Chúng tôi loại một Tin Mừng: Chúa Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta 63
5. Chỉ có một sự cần thiết duy nhất 66
Thiên Chúa chứ không phải những việc của Thiên Chúa 66
Nền tảng của đời sống Kitô hữu 67
Luôn lặp lại tiếng "xin vâng" 69
Thờ phượng các chân thật 70
Cam đảm sống trung thực 70
Cách chọn Chúa trong đời sống một mục tử 71
Mãnh lực thu hút của chứng từ 72
Cuộc phiêu lưu của hy vọng 75
6. Dù khi ăn, dù khi uống 75
Giây phút hiện tại 75
Con đường nên thánh 76
Một dấn thân, một hồng ân 78
Phút hiện tại "Trong lòng Thiên Chúa" 79
Phân biệt tiếng của Thiên Chúa 80
Làm thế nào để mỗi khoảnh khắc đầy yêu thương 82
Giây phút ấy sẽ là cuối cùng 83
7. Lời ta là tinh thần và là sự sống 85
Trở thành Lời Chúa 85
Lời Chúa và các lời khác 86
Lời Chúa và Thánh Thể, một bàn thờ độc nhất 87
Đón nhận và sống Lời Chúa 89
Mặc lấy tinh thần Đức Kitô 90
Thông truyền Lời Chúa 92
Chỉ mang Phúc Âm theo mình 93
8. Mối dây trọn lành 95
Nghệ thuật yêu thương 95
Thế giới thuộc về ai yêu thương nó 96
Đặc điểm của tình yêu Kitô giáo 97
Yêu thương, cách loan báo Tin Mừng tốt nhất 102
Mẹ của tình yêu tốt đẹp 105
9. Mở rộng ra ngoài thành Trở nên mọi sự cho mọi người 106
Tất cả đều là dân Chúa được giao phó cho tôi 106
Tận gốc rễ của Phúc Âm 107
Đức Giêsu chịu đóng đinh đã hiện diện giữa những người bị chúc dữ 108
Nhà thờ Chính tòa đẹp nhất của tôi 111
Tính chất triệt để của Phúc Âm 112
Trở nên mọi sự cho mọi người 113
Một chân trời vô biên: Tất cả vì Phúc Âm 115
Hy vọng trong thất vọng 117
10. Lạy Cha, lạy Cha, sao Cha bỏ con? 117
Bị Chúa Cha bỏ rơi 117
Những lúc ta bị bỏ rơi 119
Mầu nhiệm thánh giá 120
Chúa Giêsu bị bỏ rơi 121
Hiệp nhất với Chúa Cha 124
Tôi hoàn tất trên thân xác tôi 125
Vì nhiệm thể là Hội Thánh 127
11. Làm sao phân rẽ được thân thể 129
Để thế gian tin 129
Tiếng kêu cứu của Chúa Giêsu 130
Hy vọng trong tuyệt vọng 132
Hy sinh vì hiệp nhất 135
Hoán cải tâm linh 137
12. Hạt giống sinh người Kitô hữu 140
Các vị tử đạo ngày nay 140
Gia sản của các vị tử đạo 140
Chúa Giêsu là mẫu gương và nguyên nhân của mọi cuộc tử đạo 143
Một đoàn đông đảo không thể đếm được trong Hột Thánh ngày nay 145
Tử đạo vì đức ái 147
Chứng nhân về sự phục sinh của Đức kitô 151
Tôi đã thấy cha tôi lên Thiên Đàng 152
13. Cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha 154
Liên lỉ cầu nguyện 154
Một kinh nguyện đơn sơ 155
Sống trong trạng thái cầu nguyện 157
Sống là cầu nguyện 158
Những lúc không thể cầu nguyện nữa 160
Di chúc Chúa Giêsu 162
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện 164
DÂN TỘC CỦA HY VỌNG 166
14. Thịt Ta cho thế gian được sống 166
Cùng huyết nhục với Đức Kitô 166
Của ăn nuôi các chứng nhân 166
"Để nhớ đến Thầy" 167
Ai ăn Ta, sẽ sống vì Ta 169
Dâng thánh lễ trong trại cải tạo 170
Cùng một bánh, cùng một thân xác 172
Cha chúng con, lương thực chúng con 173
Bánh Thánh lớn 176
15. Chúa Giêsu sống trong Hội Thánh của Ngài 177
Thầy ở cùng các con mọi ngày 177
Chúa Giêsu hiện diện trong Hội Thánh cách nào? 178
"Tôi ở giữa họ" 179
Một câu trả lời: Khi chúng ta sống tình huynh đệ 181
Đâu đâu cũng toàn tế bào sống động 182
Điều gì khiến chúng ta khác những người khác 183
Điều gì giá trị nhất 185
16. Hình ảnh Chúa Ba Ngôi 187
Hội Thánh là hy vọng của bạn 187
"Chúng ta là con của Hội Thánh" 188
Vẻ đẹp của Giáo Hội thời sơ khai 189
Hiệp thông và sứ mệnh 194
Phục vụ sự hiệp nhất của Hội Thánh 195
"Con ngươi của mắt" 196
Làm thế nào một con cá nhỏ có thể mang lại hy vọng? 197
17. Như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha  
Sống hiệp thông 199
Đời tu từ thuở sơ khai 199
Một lễ Hiện Xuống mới 201
Hiệp nhất, một dấu hiệu của thời đại 202
Làm thế nào để sống hiệp thông trong thời đại chúng ta? 203
Những chiều kích cụ thể 205
Xây dựng Hội Thánh 209
"Lâu đài bên ngoài" 210
CANH TÂN NHIỀM HY VỌNG TRONG CHÚNG TA  
18. Hỡi đoàn chiên nhỏ 212
Đừng sợ 212
Vatican ở đâu? 213
Mầu nhiệm của thiểu số 124
"Giáo Hoàng có bao nhiêu sư đoàn?" (J. stalin) 214
"Con không địch nổi tên khổng lồ Philitinh đâu" (Vua Saolê) 216
Đức Giêsu thích những con số nhỏ 218
Thành lũy của Giêricô mới 220
Những con đường không hiểu được của Thiên Chúa 221
"'Thiên Chúa thật kỳ diệu" 222
19. Hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần 224
Để canh tân bộ mặt trái đất 224
Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần là "Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống" trong lịch sử Hội Thánh 226
Tôi đã thấy nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không làm được gì tốt đẹp 229
Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần hành động ngoài Hội Thánh nữa 232
Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần là "Cha kẻ khó nghèo" Ngài không bỏ ta mồ côi 234
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! 237
20. Đây là Mẹ con 239
Gương mẫu của Giáo Hội 239
Tôi đến viếng Mẹ ban trưa 239
Hội Thánh là Người Nữ, là Hiền Mẩu 240
Mẹ Maria là tình yêu đón nhận 242
Mẹ Maria là tình yêu đáp trả 243
Mẹ Maria là tình yêu được chia sẻ 246
Mầu nhiệm sứ mệnh 248
Mẹ Maria đã giải thoát tôi 249
21. Bây giờ và trong giờ lâm tử 252
Tuổi già, bệnh tật, giờ chết 252
Hồng ân lớn nhất 253
Những người cao niên trong Thánh Kinh 254
Một công việc mới nhiều đặc sủng hơn 254
Bệnh tật 256
Làm nổi bật giá trị những thử thách thể xác và tinh thần 257
Sự chết 258
Sống vì giờ ấy 260
Giờ phán xét đầy nhân từ 261
Hành động cuối cùng của tình yêu 262
Nỗi buồn sầu của các con sẽ biến thành vui mừng 264
Niềm vui của hy vọng 264
Trên đường Emmau 264
Đổi hướng đi 266
"Bình an cho các con" 267
Một niềm vui không ai có sức xóa tan được 268
Đức Kitô ở giữa chúng ta nhờ tình thương 269
Để nên chứng nhân hy vọng 270
Tôi tin Hội Thánh: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền và vui vẻ 274
Lời Đức Thánh Cha kết thúc tuần tĩnh tâm