Đời tận hiến và sứ mạng đời tận hiến trong Hội thánh và trên Thế giới
Tác giả: Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới
Ký hiệu Tác giả: HOI
DDC: 256.13 - Đời tu và Giáo hội - Các văn kiện về đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013694
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 233
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

Lời giới thiệu của Thượng Hồi Đồng Giám Mục thế giới 3
Dẫn nhập 18
PHẦN MỘT: ĐỜI TẬN HIẾN NGÀY NAY  
I. Một sự hiện diện trong Hội thánh và thế giới 31
II. Đời tu trong hoàn cảnh hiện nay 41
III. Sự khác biệt về tình huống theo các khuc vực địa lý 67
IV. Những vấn đề các biệt đặt ra cho vài hình thức tu trì 75
V. Một nền thần học đã được canh tân 90
PHẦN HAI: ĐỜI TU TRONG MẦU NHIỆM ĐỨC KITÔ VÀ HỘI THÁNH  
I. Trong nhiệm thể Đức Kitô 94
II. Được gọi bước theo Đức Kitô và được thánh hiến 108
III. Hiệp thông sứ mạng và chức tá 122
PHẦN BA: ĐỜI TU TRONG MỐI HIỆP THÔNG CỦA HỘI THÁNH  
I. MỘt khoa Giáo hội học hiệp thông 141
II. Hiệp thông trong Hội thánh hoàn cầu và các Hội thánh địa phương 152
PHẦN BỐN: ĐỜI TU TRONG SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH ĐỐI VỚI THẾ GIỚI  
I. Những thách đố và những dấn thân đặt ra cho tương lai 178
II. Đời tu và công cuộc tân Phúc âm hóa 195
III. Các đoàn sủng Tin mừng được ban cho để phcụ vụ thế giới 206
Kết luận 221
Chú thích 224