Giovanni Paolo II ai Religiosi
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016479
Nhà xuất bản: Vatican
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 86
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích