Phục vụ dân Chúa trong sứ mệnh rao giảng
Tác giả: Gm. Fx. Nguyễn Văn Sang
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001117
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 532
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002595
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 532
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
PHẦN I: THÔNG CÁO  
Thông cáo của TGM nhân dịp tháng Trái Tim Chúa Giêsu và lễ quan thầy Giáo phận 11
Thông cáo của TGM nhân dịp Bầu cử Quốc hội khóa X 15
Thông cáo của TGM nhân dịp Xuân Mậu Dần 17
Thông cáo của TGM nhập dịp Mùa Chay 1998 19
PHÂN II: THƯ CHUNG  
Thư chung của ĐGM gửi các thành phần dân Chúa nhân dịp Giáng sinh 1997 23
Thư chung của ĐGM gửi các thành phần dân Chúa nhân dịp Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1998 33
PHẦN III: BÀI GIẢNG  
Ngày 27/9/1997: ĐGM làm mục vụ tại Giáo xứ Thân Thượng trùng vào Chúa nhật 26 TN 41
Ngày 4/10/1997: ĐGM làm mục vụ tại Giáo họ Thọ Cách thuộc xứ Vân Am, nhân dịp lễ Thánh Phanxico Assisi 49
Ngày 12/10/1997: Chúa nhật XXVIII TN, ĐGM làm mục vụ tại Giáo xứ Thuần Túy 61
Ngày 18/10/1997: ĐGM về làm mục vụ tại Giáo họ Thánh Luca Công Bồi thuộc xứ Bác Trạch, nhân dịp lễ quan thầy của Giáo họ 72
Ngày 19/10/1997: Chúa nhật XXIX TN, ĐGM làm mục vụ tại Giáo xứ Thượng Phúc, nhân dịp kết thúc năm Toàn xá của Giáo xứ 79
Ngày 23/10/1997: Nhân dịp Ngân Khánh các Cha Hier Đạo, Giuse Phước, Đaminh Gia và Phêrô Thi 87
Ngày 26/10/1997: Chúa nhật XXX TN, ĐGM làm mục vụ tại Giáo xứ Trà Vy 95
Ngày 1/11/1997: ĐGM dâng Thánh lễ tại nhà thờ Chính tòa nhân dịp Lễ Các Thánh 109
Ngày 2/11/1997: Chúa nhật XXXI TN, ĐGM về làm mục vụ tại Giáo xứ Tràng Lũ 121
Ngày 3/12/1997: Lễ Thánh Phanxico Xavie 130
Ngày 28/12/1997: Lễ Thánh Gia 138
Ngày 15/1/1998: ĐGM dâng thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu 150
Ngày 18/1/1998: Chúa nhật II MTN, ĐGM về làm mục vụ tại Giáo xứ Bạch Long 158
Ngày 31/1/1998: Chúa nhật IV MTN, ĐGM về làm mục vụ tại trại phong Văn Môn 170
Ngày 1/2/1998: ĐGM dâng lễ tại nhà thờ Chính tòa Thái Bình 183
Ngày 2/2/1998: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa vào đền Thờ 193
Ngày 15/2/1998: Chúa nhật VI TN, ĐGM làm mục vụ tại Giáo xứ Cao Mại 206
Ngày 22/2/1998: Chúa nhật VII TN, ĐGM làm mục vụ tại Giáo xứ Cao Mộc 227
Ngày 1/3/1998: Chúa nhật I Mùa Chay, ĐGM làm mục vụ tại Giáo xứ Cao Xá 239
Ngày 8/3/1998: Chúa nhật II Mùa Chay, ĐGM dâng Thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa nhân ngày Quốc Tế Phụ nữ 252
Thánh Giuse và yên lặng 257
Lễ Truyền Tin 265
Ngày 9/4/1998: Thứ Năm Tuần Thánh, ĐGM dâng Thánh lễ làm phép Dầu Thánh 269
Thứ Năm Tuần Thánh 287
Thứ Sáu Tuần Thánh 298
Ngày 11/4/1998: ĐGM giảng đêm Canh thức Phục sinh 311
Lễ Phục sinh 326
Ngày 10/7/1998: ĐGM dâng thánh lễ Tạ ơn tại Giáo xứ Thân Thượng 338
Ngày 12/7/1998: Chúa nhật XV TN, ĐGM làm mục vụ tại Giáo xứ Nghĩa Chính 350
Ngày 2/8/1998: Chúa nhật XVIII TN, ĐGM làm mục vụ tại Giáo xứ Phú Lạc 360
Ngày 5/8/1998: ĐGM ban Bí tích Thêm Sức tại nhà thờ Chính tòa 371
Ngày 6/8/1998: Lễ Chúa Hiển Dung: ĐGM dâng Thánh lễ và ban Bí tích Thêm sức tại Nhà thờ Chính Tòa 381
Ngày 9/8/1998: Chúa nhật XIX TN, ĐGM làm mục vụ tại Giáo xứ Ngô Xá 388
Ngày 20/8/1998: ĐGM dâng thánh lễ và ban Bí tích Thêm sức tại Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình 392
Ngày 23/8/1998: Chúa nhật XXI TN, ĐGM làm mục vụ tại Giáo xứ Phương Xá 401
Ngày 26/8/1998: ĐGM dâng Thánh lễ và ban Bí tích Thêm Sức tại Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình 411
Ngày 288/8/1998: ĐGM làm mục vụ tại Giáo họ Văn Lăng - Xứ Giáo Nghĩa 417
Ngày 30/8/1998: ĐGM làm mục vụ tại Giáo họ Đông Châu - Xứ Quỳnh Lang 425
Ngày 8/9/1998: Lễ sinh nhật Đức Maria, ĐGM làm mục vụ tại Giáo họ Hoàng Xá - Xứ Bồng Tiên 432
Ngày 10/9/1998: ĐGM làm mục vụ và ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Ngọc Đồng - Hưng Yên 440
Ngày 19/9/1998: Chúa nhật XXV TN, ĐGM làm mục vụ tại Giáo xứ Thanh Châu 448
Ngày 27/9/1998: Chúa nhật XXVII TN, ĐGM làm mục vụ tại Giáo xứ Thân Thượng 455
PHẦN IV: CÁC BÀI VIẾT VÀ DỊCH  
Mấy ý kiến về dọn bài giảng 465
Bài tham luận của ĐGM tại Thượng hội đồng các Giám mục giảng trong Thánh lễ kỷ niệm 40 năm thành lập liên tu sĩ VN tại Italia 483
Một chứng tá về sự chuyển đổi 491
Bài phỏng vấn ĐGM Thái Bình của Tạp chí "Diễn đàn Á Châu" 502
Công bố Chính sách bảo vệ tự do tôn giáo ở Trung Quốc, Hồng Kông, Uran 508
Một Giám mục Lào được phong chức vào Chúa nhật Truyền giáo 510
Giới chức Vatican đưa ra những lợi ích 511
Bài diễn văn từ biệt Đức Giáo hoàng, dịp ĐGH đến thăm Cuba (do Chủ tịch Fidel Castro đọc) 514
Hiện tượng Tượng Đức Mẹ khóc ở Triều Tiên 518
PHẦN PHỤ THÊM  
Thông cáo của Tòa Giám mục Thái Bình nhân dịp Tuần 10 ngày kính Đức Mẹ La Vang 524
Mục lục 527