Để họ được sống và sống dồi dào
Tác giả: Toà Giám Mục Thái Bình
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002132
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 244
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  7
PHẦN : THÔNG CÁO  
Thông cáo của TGM TB nhân dịp Xuân Tân Tỵ 9
Thông Cáo của TGMTB nhân ngày lễ Quốc Khánh  13
Thông Cáo của TGMTB về mấy ngày lễ trong tháng 8 15
Thông Cáo của TGMTB nhân dịp đón phái đoàn Tòa Thánh 17
PHẤN : BÀI GIẢNG.  
Gia đình tốt của thế kỷ mới  20
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Mẹ loài người 25
Chúa Cứu Thế sinh ra từ Á Đông  29
Đây là Con Ta yêu dấu 33
Nước lã thành rượu ngon - Rượu ngon thanh Máu Thánh..  37
Salom ! Salom !  
Bình an của Chúa ở cùng tất cả mọi người 42
Chúa Nhật thứ 4 mùa Thường niên  47
Hai của lẽ Hiến dâng 52
Vâng lời Thầy con thả lưới (CN 5 TN) 57
Hãy tìm hạnh phúc Nước Trời ttrước hết (CN 6TN) 63
Chiên tôi thì nghe tiếng tôi (CN 4 PS) 67
Hãy yêu thương nhau,  
đó là dấu chỉ anh em là môn đệ của Thầy 73
Thầy ra đi và đến cùng anh em (CM6 PS) 77
Chúa Giêsu được vinh quang, loài người được vinh dự 81
Hãy đoàn kết yêu thương nhau và  
cầu nguyện cho tất cả mọi người(CN5PS) 86
Cùnh nhau vui mừng và cảm tạ 91
Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.(CNHX) 97
Sống dồi dào sung mãn  
trong tình yêu thương Chúa Ba Ngôi 102
Thiên Chúa ba Ngôi: SángTạo - Cứu Độ- và Thánh Hóa 108
Hãy dấn thân - hy sinh - khiêm nhường như Thánh Thể 114
Sống con người Thánh Thể là  
đem Tin Mừng hạnh phúc đến cho mọi người 119
Cùng nhau cảm tạ Chúa với Đức Mẹ:  
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa 125
Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch muôn ơn lành 129
Trái Tim Chúa yêu thương loài người quá bội 134
Hãy vác Thập Giá mà theo Thầy (CN 13 TN) 138
Truyền Giáo với tinh thần hy sinh, nghèo khó (CN14TN) 142
Mọi con đường đều dẫn đến Nhà Thờ (CN15TN) 146
Em con đã chọn phần tốt nhất:  
Lắng nghe và kết hợp (CN 16 TN) 152
Hãy cầu nguyện vói tâm tình: Cha con 157
Hãy tích trữ những sự trên trời (CN 18 TN) 162
Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả 167
Lễ Tạ ơn tại xứ Cao Thái 174
Hãy phấn đấu đi qua cửa hẹp  
Thì ai cũng được ơn Cứu Độ (CN 21 TN) 178
Chúng con đang hướng về Chúa (CN 23 TN)  
PHẦN: VIẾT  
BẢN TƯỜNG TRÌNH QUỐC GIA VÀ VỀ GIÁO HUÂN  
XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM  188
BẢN HƯỚNG DẪN: ĐỜI SỐNG GIÁO DÂN 192
Chương I - Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người  
Và sứ mệnh của người giáo dân trong Giáo Hội 194
Chương II - Thánh hóa đời sống .. 196
Chương III - Bổn phận Truyền Giáo 205
Chương IV - Cuộc sống hằng ngày của người Giáo dân  207
Chương V - Giáo dân và việc xây dựng Hội Thánh... 216
TƯỜNG TRÌNH CỦA UBGD NĂM 2001  221
NÔI QUY UBGM VỀ GÍAO DÂN CỦA HĐGMVN 224
I - Thành lập và mục đích của UBGM về GD 224
II - Nhân sự của UBGM về Giáo Dân 224
III - Nhiệm vụ của UBGM về Giáo Dân  226
IV - Nhiệm kỳ của UBGM về Giáo Dân 228
V - Sinh hoạt của UBGM về Giáo Dân  228
VI - Qũy hoạt động của UBGM về Giáo Dân       229
VII - Việc ban hành và thay đổi Nội Quy UBGM về Giáo Dân 230
PHẦN PHỤ THÊM 231
Cám ơn ngày lễ 4/12/2001 235
Thông Cáo, nhân dịp tháng cầu cho các Linh hồn  235