Con là kho tàng của Chúa
Tác giả: Tông Đồ
Ký hiệu tác giả: TO-D
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002360
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 304
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Thông Cáo: nhân dịp lễ Giáng Sinh và đầu Năm 2002 9
Thông Cáo: Nhân dịp Mùa Chay 2002 13
Thông Cáo: Nhân dịp lễ Phục Sinh 16
Thông Cáo: Nhân dịp bầu Đại biểu Quốc Hội khóa XI 18
Thông Cáo: Nhân dịp tháng dâng hoa kính Đức Mẹ 20
Thông Cáo: Nhân dịp tháng 6 dùng dành để kính Thánh Tâm 24
Thông Cáo: Tháng Bảy năm 2002 26
Thông Cáo: Về mấy ngày lễ trong tháng 8 30
Thông Cáo: Về mấy biện pháp lập lại trật tự ở Giáo xứ Thanh Châu 32
Thông Cáo: Nhân dịp tháng các Linh hồn, năm 2002 35
Thông Cáo: Về một số giải pháp giải quyết các vụ mẫu thuẫn ở xứ Thanh Châu 38
Thông Cáo: Về Lễ Giới Trẻ Công Giáo giáo phận Thái Bình 44
Thông Cáo: Nhân dịp lễ Giáng Sinh năm 2002 48
Bức thư ngỏ : Nhân dịp Tết Cổ Truyền Nhâm Ngọ, 2002 51
Tâm thư : Gửi các thành viên tham dự "Ngày Gia Đình" 56
Lễ các Thánh 60
Lễ Đức Chúa Giêsu là Vua vũ trụ 66
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên Tội 73
Đại Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh 79
Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 87
Thánh lễ Tân Niên Nhân Ngọ 93
Thánh lễ làm phép Dầu 99
Đại lễ Phục Sinh 105
Đại Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 116
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 126
Thánh lễ Ngân Khánh tại Hà Nội 135
Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên 145
Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên 151
Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên 157
Thánh lễ cung Hiến Nhà Thờ và Ngân Khánh Cha Trần Văn Học 163
Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên 171
Chúa Nhật 30 Mùa Thường niên 177
Thánh lễ Ngân Khánh Linh mục của Cha Vũ Văn Duyệt 183
Thánh lễ Ngân Khánh Linh mục của Cha Mai Trần Huynh 191
Lễ các Thánh Nam Nữ trên trời 198
Chúa Nhật 33 Mùa Thường niên 205
Thánh lễ Cung Hiến Nhà Thờ Giáo xứ Ngọc Châu, Hưng Yên 212
Lễ kính Các Thánh Tử vì Đạo Việt Nam tại Đông Phú 218
Đại lễ Đức Chúa Giêsu Vua vũ trụ 224
Lễ Giới Trẻ Công Giáo Giáo phận Thái Bình 230
Bài 1 : Chứng từ của một Linh mục khi chuyển xứ 236
Bài 2: Một Tiên tri của Lời Chúa 244
Bài 3 : Lời Chúa là Hồng Ân để phó thác 250
Bài 4 : Cái thắt lưng của Giao Ước 258
Bài 5 ; Nắm đất sét trong tay thợ gốm 266
Bài 6 : Lên đường cùng Đức Mẹ 273
Thánh lễ Bế Mạc tuần Tĩnh Tâm 277
Tâm Thư gửi các thành phần Dân Chúa, nhân dịp Tĩnh Tâm 2002 284
Trả lời phỏng vấn 289
Đức Hồng Y Bernadin Gantin 295
Mục lục 303