La force de l'évangile
Tác giả: A. M. Henry, OP
Ký hiệu tác giả: HE-A
DDC: 269 - Biến đổi tâm linh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012379
Nhà xuất bản: Maison Mame
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 19
Số trang: 367
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích