Simply Sane
Phụ đề: The Spirituality of Mental Heslth
Tác giả: Gerald G. May, MD
Ký hiệu tác giả: MA-G
DDC: 269 - Biến đổi tâm linh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005544
Nhà xuất bản: Crossroad
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 166
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Preface VII
Chapter 1: Death and Resurrection  1
Chapter 2: Beyond Self-Control 11
Chapter 3: Evolution  21
Chapter 4: Children  31
Chapter 5: The Fix  42
Chapter 6: Discussions With Two People  53
Chapter 7: Psychotherapy  62
Chapter 8: True Growth and Healing 70
Chapter 9: The Lessons of Sanity 77
Chapter 10: Freely Being Responsible 90
Chapter 11: Gentle Meddling  103
Chapter 12: The Fear of Sanity  115
Chapter 13: Faith, Prayer and Trust  125
Chapter 14: Seventeen Years Later  131
Chapter 15: Wise Trust  145