Chữa lành trong Thần Khí
Phụ đề: Chữa lành bên trong và ơn giải thoát trong Hội Thánh hôm nay
Tác giả: Jim Mcmanus, CSsR
Ký hiệu tác giả: MC-J
Dịch giả: Lm. Giuse Hoàng Phúc, CSsR
DDC: 269 - Biến đổi tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004678
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 203
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 4
Dẫn nhập 8
1. Cái nhìn của người Kitô hữu về thế giới chúng ta đang sống 16
2. Đức Kitô và giới thần thiêng 44
3. Đức Kitô: Đấng chuyển cầu đang ngự bên hữu Chúa Cha 64
4. Sống dồi dào: Lời hứa của Đức Kitô 92
5. Những rào cản chữa lành bên trong 134
6. Phá bỏ sự nô lệ 151
7. Bí tích Hòa Giải - Bí tích Thánh Thể và chữa lành bên trong 168
8. Cầu nguyện chữa lành thân xác 189
Chú thích 210