La pensée moderne et le Catholicisme
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 210 - Triết lý và học thuyết về tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012245
Nhà xuất bản: AIX
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 22
Số trang: 167
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích