Apologétique
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 210 - Triết lý và học thuyết về tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011616
Nhà xuất bản: Maison de la Bonne
Khổ sách: 18
Số trang: 522
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích