Études philosophiques sur lechristianisme
Tác giả: Augusto Nicolas
Ký hiệu tác giả: NI-A
DDC: 210 - Triết lý và học thuyết về tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011392
Nhà xuất bản: D'auguste Vaton, Éditeur
Năm xuất bản: 1863
Khổ sách: 19
Số trang: 464
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích