The Indian Mind
Phụ đề: Essentials of Indian Philosophy and Culture
Tác giả: Charles A. Moore
Ký hiệu tác giả: MO-C
DDC: 181.4 - Triết học Ấn Độ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011820
Nhà xuất bản: Honolulu
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 23
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích