Trực cảm tâm linh
Tác giả: Lê Quang Phúc
Ký hiệu tác giả: LE-P
DDC: 181.4 - Triết học Ấn Độ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003933
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 27
Số trang: 189
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Rabindranath Tagore - Thi - Triết - Gia 1
Chương II: Rabindranath Tagore và giáo huấn Upanishads 40
Chương III: Quan niệm về con người và tự do trong tư tưởng của Tagore 78
Chương IV: Con người và thượng đế 98
Chương V: Con người và nhiên giới 136
Chương VI: Chết và bất tử 156
Chương VII: Kết 176
Thư mục 186