Yêu thương là buông bỏ sợ hãi
Nguyên tác: Love is letting go of fear
Tác giả: Gerald G. Jampolsky, M.D
Ký hiệu tác giả: JA-G
Dịch giả: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, OFM
DDC: 158.2 - Liên hệ với cá nhân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008353
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 111
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tâm tư 5
Lời tựa 9
Nhập đề 15
PHẦN I: CHUẨN BỊ BIẾN ĐỔI BẢN THÂN 21
Đâu là điều thực hữu? 23
Diễn lại quá khứ 24
Dự đoán và bình an 25
Chọn điều có thực 26
Mục tiêu duy nhất 27
Tâm hồn bình an và tha thứ 28
Tâm trí bị phân rẽ 29
Những ý lực sống 30
PHẦN II: NHỮNG CẤU TỐ CỦA VIỆC BIẾN ĐỔI BẢN THÂN 33
Hệ thống niềm tin và thực tại 35
Chúng ta là những người không bị giới hạn 35
Tấn công và tự vệ 36
Tha thứ 28
Chiếm hữu và ban tặng 39
Tái tạo tâm trí 40
Những từ ngữ cần phải loại trừ 40
Kết luận 42
Tóm tắt 43
PHẦN III: NHỮNG BÀI HỌC GIÚP TA BIẾN ĐỔI BẢN THÂN 45
Cách thức triển khai các bài học 47
Những gợi ý giúp bạn thu hoạch tối đa từ các bài tập 47
Bài tập 1: Cho đi là nhận lãnh 49
Tất cả những gì tôi trao ban cho người khác là tôi trao ban cho chính mình 49
Bài tập 2: Tha thứ là bí quyết của hạnh phúc 57
Bài tập 3: Tôi không bao giờ khó chịu vì lý do mà tôi nghĩa ra 63
Bài tập 4: Tôi quyết tâm nhìn xem mọi sự theo khía cạnh khác 67
Bài tập 5: Tôi có thể trốn thoát khỏi thế giới mà tôi nhìn thấy, bằng cách từ bỏ những ý định công kích 73
Bài tập 6: Tôi không phải là nạn nhân của thế giới mà tôi nhìn thấy 78
Bài tập 7: Hôm nay, tôi sẽ không phê phán điều gì xuất hiện trước mặt tôi 83
Bài tập 8: Giây phút này là thời điểm duy nhất 90
Bài tập 9: Quá khứ đã trôi qua, quá khứ không thể chạm đến tôi được 94
Bài tập 10: Tôi có thể nhìn thấy bình an thay vì điều này..... 99
Bài tập 11: Tôi có thể lấy quyết định mà thay đổi mọi tư tưởng gây tác hại 103
Bài tập 12: Tôi chịu trách nhiệm về những gì tôi nhìn thấy 107
Lời bạt 108