Grandes lignes de la psychologie de l'enfant
Tác giả: Guy Jacquin
Ký hiệu tác giả: JA-G
DDC: 158.2 - Liên hệ với cá nhân
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011313
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Khổ sách: 19
Số trang: 172
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích