Đi tìm lẽ sống
Tác giả: Viktor E. Frankl
Ký hiệu tác giả: FR-V
DDC: 370.114 - Giáo dục luân lý, đạo đức, nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005557
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 2011
Số trang: 220
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005558
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 2011
Số trang: 220
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005559
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 2011
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Lời giới thiệu cho lần ấn bản năm 1992 11
Phần I: Những trải nghiệm trong trại tập trung 17
Phần II: Sơ lược về đạo pháp ý nghĩa 135
Tái bút 1984 183
Lời cuối 207