Những câu chuyện Kinh thánh Cựu ước
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 220.92 - Nhân vật trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009708
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Những người chủ của trái đất  9
2. Con cái ông A-đam 20 
3. Sự tích ông No-ê 28 
4. Tháp chọc trời 36 
5. Tổ phụ Ap-ra-ham 43 
6. Xơ-đơm và Gô-mô-ra  49
7. I-xa-ác và It-ma-ên 55 
8. Số phận ông I-sa-ác 61 
9. Các anh bán em  67
10. Vinh quang ông Giuse 73 
11. Ông Mô-sê, người Ai-cập 78 
12. Ngon lửa trong sa mạc 84 
13. Ông Mô-sê và Pha-ra-ô 89 
14. Cuộc xuất hành 96 
15. Lề luật khắc trên đá 101 
16. Con bê bằng vàng 106 
17. Đất hứa  111
18. Thành Giê-ri-cô 117 
19. Một vị vua cho It-ra-en 123 
20. Vua Sa-un bại trận 128 
21. Dòng dõi vua Đa-vít 133 
22. Triều đại vua Sa-lô-môn 138 
23. Cuộc lưu đầy của It-ra-en 143 
24. Hỡi Giê-ru-sa-lem! Hỡi Giê-ru-sa-lem  148 
25. Các ngôn sứ vùng sa mạc  153 
26. Một vị sao xuất hiện ở Phương Đông  158