100 nhân vật tiêu biểu để hiểu Kinh Thánh
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
Dịch giả: Nt. Phạm Bích Giang, O.A
DDC: 220.92 - Nhân vật trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002807
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008175
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Nói Đầu 5
Những Huyền Thoại Về Cội Nguồn 8
1. Ađam và Evà 12
2. Cain và Aben 19
3. Ông sết 22
4. Ông Nôê 23
5. Những người thợ tháp Baben 27
Đi Vào Lịch Sử 30
6. Ápraham 33
7. Xara 38
8. Haga 41
9. Ítmaen 43
10. Ông Menkixêđê 45
11. Ông Lót 47
12. Ixaác 50
13. Rêbêca 52
14. Giacóp 54
15. Bà Rakhen 58
16. Giuse 61
Trở Về Đất Canaan 66
17. Môsê 69
18. Aharon 73
19. Giôsuê 75
20. Cô Rakháp 78
21. Ông Ghítôn 80
22. Samsôn  84
23. Bà Anna 87
24. Samuen 89
Thời Kỳ Xây Dựng Lịch Sử 94
25. Saun 97
26. Đavít 100
27. Bà Bát Seva 104
28. Salômôn 106
29. Nữ hoàng Saba 111
30. Khítkigia 113
31. Giôsigia 114
32. Đanien 116
33. Những Người Xây Dựng Thành Thánh Giêrusalem: Giôrôbaben, Éttra và Nêhêmia  119
34. Giuđa Macabê 121
Các Ngôn Sứ 126
35. Ngôn sứ Đơvôra  130
36. Êlia 132
37. Êlisa 136
38. Các Ngôn Sứ Vương Quốc Miền Bắc: Hôsê và Amốt 138
39. Isaia 140
40. Mikha 143
41. Giêrêmia  144
42. Êdêkien 147
43. Dacaria 149
Những “Nhân Vật Chính Của Tiểu Thuyết” 152
44. Ông Gióp 155
45. Ông Giôna 158
46. Bà Rút 160
47. Bà Giuđitha 162
48. Ông Tôbia 164
49. Những nhân vật trong sách Diễm Ca 166
Trên Đường Biên Giới Của Tân Ước 168
50. Gioan Baotixita 170
Gia Đình Chúa Giêsu 184
Giêsu, cậu bé sinh ra trong một gia đình thợ mộc 184
51. Thánh Giuse 188
52. Mẹ Maria 191
53. Ông Dacaria 197
54. Bà Êlisabét  199
55. Gioan Tẩy Giả 201
Dân Chúng Dưới Thời Chúa Giêsu 208
Đức Giêsu, một người làng Galilê giữa những người Hy Lạp La Mã 208
56. Hêrôđê 212
57. Phongxiô Philatô  217
58. Caipha 222
59. Simôn, một người Pharisêu 225
60. Viên đại đội trưởng 228
61. Người đàn bà Canaan 231
62. Các nhà chiêm tinh 233
Mười Hai Tông Đồ 238
Chúa Giêsu, đứng đầu một nhóm người lạ 238
63. Simôn, được gọi là Phêrô 242
64. Anrê 246
65. Giacôbê, “anh cả” 249
66. Gioan 251
67. Philípphê  255
68. Mátthêu 259
70. Tôma 262
71. Giuđa 265
73. Ông Simôn 270
74. Giuđa Ítcariốt 272
Những Người Nhận Biết Chúa Giêsu 278
Đức Giêsu, một người có sức hút mãnh liệt đã để cho người khác phỏng đoán về mình 278
75. Simêôn và Anna 282
76. Mácta 284
77. Maria Bêtania 286
78. Nicôđêmô 289
79. Maria Mácđala 291
80. Các nữ môn đệ Gioanna, Susanna, Maria, Salômê 294
81. Kẻ bất lương sám hối 297
82. Giôxếp người Ariamathê  299
Đức Giêsu Làm Đảo Lộn Cuộc Đời Của Họ 302
Đức Giêsu, người đón tiếp mà không phán xét 302
83. Người bại liệt ở Caphácnaum 305
84. Một người phụ nữ xứ Samari 307
85. Giaia 310
86. Người phụ nữ ngoại tình 312
87. Batimê 314
88. Dakêu 316
89. Ladarô 318
90. Cơlêôpát 322
91. Saolô, gọi là Phaolô 325
92. Máccô 333
93. Luca 336
Những Kitô hữu tiên khởi 340
Chúa Giêsu Kitô, di sản quý giá 340
94. Têphanô 343
95. Banaba 346
96. Cônêliô 349
97. Timôthê 352
98. Titô 356
99. Aquila và bà Pơrítkila 358
100. Philêmôn 361