Một tầm nhìn về giáo dục anh ngữ, thần học, mục vụ
Tác giả: Bạn Hữu
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009168
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 578
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Chương I: Chương trình anh ngữ Công giáo 9
Dự thảo 1: Chương trình các lớp anh ngữ 10
Dự thảo 2: Chương trình anh ngữ Ielts 16
Dự thảo 3: The Catholic English Program 21
Chương II: Những bộ đề thi anh ngữ Công giáo 53
Chương III: Tằm nhả tơ, một số tài liệu giảng dạy 126