Thực hành mục vụ
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 253 - Mục vụ và công tác mục vụ - Thần học mục vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000189
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích