5 năm phục vụ dân Chúa tại Thái Bình
Tác giả: Gm. Fx. Nguyễn Văn Sang
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 253 - Mục vụ và Thần học mục vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005183
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 688
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích