Phê phán lý tính thuần túy
Nguyên tác: Kritik der reinen vernunft
Tác giả: Immanuel Kant
Ký hiệu tác giả: KA-I
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 142.3 - Triết học phê phán theo triết gia Kant
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006935
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 584
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích