Tam thiên tự
Phụ đề: Trình bày Việt - Hán - Nôm
Tác giả: Đoàn Trung Còn
Ký hiệu tác giả: DO-C
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002200
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 19
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích