Les anales de la chine
Tác giả: Séraphin Couvreur
Ký hiệu tác giả: CO-S
DDC: 495.1 - Tiếng Trung Quốc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011668
Nhà xuất bản: Cathasia
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 24
Số trang: 464
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích