The God who makes himself Known
Phụ đề: The missionary heart of the book of Exodus
Tác giả: W. Ross Blackburn
Ký hiệu Tác giả: BL-W
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012945
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 23
Số trang: 238
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích