Sách Xuất hành
Phụ đề: Tìm hiểu Thánh Kinh
Tác giả: ĐGM. Stêphanô Trương Bửu Thiên
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 222.2 - Xuất hành
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016147
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 189
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016148
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 189
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016172
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 189
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016173
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 189
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016174
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 189
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích