Một dân tộc lữ hành dân Thiên Chúa
Phụ đề: Kinh Thánh cho giáo dân (Những bài học từ bộ Ngũ thư)
Tác giả: Norberto
Ký hiệu tác giả: NOR
DDC: 256 - Đời sống Thánh hiến - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012186
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 169
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NGỎ 3
DẪN NHẬP 5
Chương I: TỔNG QUẤT 11
1. Thiên Chúa mạc khải để cứu độ chúng ta 13
2. Việc lưu truyền mạc khải 15
3. Tương quan giữa Tông truyền và Kinh Thánh 17
4. Kinh Thánh là một quyển sách được linh hứng 19
5. Quyền giảng dạy mạc khải của Giáo hội 21
6. Kinh Thánh phải là nền tảng của thần học và mục vụ 23
7. Chân lý của Kinh Thánh 25
8. Tìm hiểu điều tác giả nhân loại muốn 27
9. Tìm hiểu điều Thiên Chúa muốn không 29
10. Đọc Kinh Thánh thế nào cho ích lợi 31
11. Cựu Ước quan trọng thế nào đối với ta các Kitô hữu 33
Chương II:  THUỞ BAN ĐẦU CỦA THẾ GIỚI 35
12. Bài trình thuật I về cuộc sáng tạo 37
13. Cuộc sáng tạo vũ trụ 39
14. Loài người, Hình ảnh của Thiên Chúa 41
15. Ngày thứ bary Thiên Chúa nghỉ ngơi 43
16. Bài trình thuật II về cuộc sáng tạo 45
17. Thiên Chúa dựng nên người phụ nữ 47
18. Tội của Ađam và Eva 49
19. Hậu quả của tội nguyên tổ 51
20. Lời hứa cứu độ của Thiên Chúa 53
21. Ca-in và A-ben 55
22. Hồng thủy 57
23. Giao ước với ông Nô-ê 59
24. Tháp Ba-ben 61
Chương III:  THUỞ BAN ĐẦU CỦA DÂN THIÊN CHÚA 63
25. Thiên Chúa gọi ông Ap-ra-ham 65
26. Ông Ap-ra-ham gặp thượnG tế Men-ki-xê-đê 67
27. Lời hứa và Giao ước với ông Ap-ra-ham 69
28. Lời chuyển cầu của ông Ap-ra-ham cho thành Xơ-đôm 71
29. Ông Ap-ra-ham dâng I-xa-ac làm lễ tế (I) 73
30. Ông Ap-ra-ham dâng I-xa-ac làm lễ tế (II) (tiếp theo) 75
31. Bà Xa-ra, một mẫu gương nhân đức 77
32. Ông I-xa-ac, con người hiền lành 79
33. Ông Gia-cóp đoạt di chúc phúc của ông Ê-xau 81
34. Giấc mộng ông Gia-cóp 83
35. Ông Gia-cóp vậi lộn với một kẻ lạ mặt 85
36. Ông Giu-se, người công chính bị bắt bớ 87
37. Ông Giu-se, mẫu người khôn ngoan 89
38. Ông Giu-se gặp lại anh em mình 91
39. Các tổ phụ và “Thiên Chúa của cha ông” 93
Chương IV:  CUỘC XUẤT HÀNH KHỎI AI-CẬP 95
40. Dân Do-thái tại Ai-cập 97
41. Ông Mô-sê, người con của hai bà mẹ 99
42. Thiên Chúa kêu gọi ông Mô-sê 101
43. Thánh Danh “GIA-VÊ” 103
44. Các tai ương tại Ai-cập 105
45. Lễ Vượt qua 107
46. Các con đầu lòng 109
47. Cuộc vượt qua Biển Sậy 111
48. Bài ca chiên thắng 113
Chương V: GIAO ƯỚC TẠI NÚI SI-NAI 115
49. Tương quan giao ước 117
50. Thập giới 119
51. Thập giới: Giới răn I (Phần II) và giới răn II 121
52. Thập giới: giới răn III và IV 123
53.  Thập giới: giới răn V và VI 125
54. Thập giới : giới răn VII và VIII 127
55. Thập giới: Giới răn IX và X 129
56. Giá trị giáo dục của lề luật 131
Chương VI: CUỘC HÀNH TRÌNH TRONG SA MẠC 133
57. Một cuộc hành trình lâu dài 135
58. Thiên Chúa nuôi (Mills: Dân Người 137
59. Cuộc chiến đấu người A-ma-lêch 139
60. Thái độ của dân It-ra-en trons sa mạc 141
61. Con bê vàng 143
62. Lời chuyển cầu của Mô-sê 145
63. Lều hội ngộ 147
64. Hòm bia 149
Chương VII: TIẾN VỀ ĐẤT HỨA 151
65. Nổi loạn tại sa mạc Pa-ran 153
66. Con rắn đồng 15?
67. Lời chúc lành miễn cưỡng của một thầy chiêm 157
68. Những lời từ biệt của ông Mô-sê 159
69. Cái chết của ông Mô-sê 161
70. Vùng đất Thiên Chúa hứa ban 163
71. Một dân tộc lữ hành 165