Đức Giêsu thành Nazareth
Phụ đề: Từ phép Rửa nơi sông Giođan đến lúc hiển dung
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu Tác giả: BEN
Dịch giả: Lm. Aug. Nguyễn Văn Trinh
DDC: 232 - Chúa Giêsu và gia đình Ngài - Kitô học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000120
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 313
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002919
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 484
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010519
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 484
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giêsu Nazareth: Giữa Lịch sử Và Thần Học 5
1. Đức Giêsu giữa lịch sử và lịch sử 5
2. Đức Giêsu: một tín hữu Do thái hay một triết gia hoài nghi 9
3. Liên tục hay đứt quãng? “Giêsu Nazaret” của đức Bênêđictô XVI 11
4. Sự phân rẽ của biến cô" Vượt Qua 15
5. Sự tôn thờ Đức Giêsu Kitô 17
6. Có một hay nhiều Ki tô giáo? 19
7. Kết luận 22
TIỀN ĐỀ 25
DẪN NHẬP: Cái nhìn đầu tiên về Mầu Nhiệm Chúa Giêsu 37
CHƯƠNG MỘT: Đức Giêsu chịu phép rửa 43
CHƯƠNG HAI: Đức Giêsu bị cám dỗ 55
CHƯƠNG BA: Tin Mừng về Nước Thiên Chúa 71
CHƯƠNG BỐN: Bài giảng trên núi 85
1. Các lời chúc phúc 89
2. Lề luật (tora) của đấng messias 111
Thầy bảo cho anh em biết 111
- Cuộc tranh luận về ngày Sabbat 116
- Giới răn thứ tư -Gia đình, dân chúng và cộng đoàn môn đệ của Đức Giêsu 121
- Thỏa hiệp và tính triệt để của các ngôn sứ 129
CHƯƠNG NĂM: Lời kinh của Chúa 133
- Lạy Cha chúng con ở trên trời 139
- Xin làm cho Danh Thánh Cha vinh hiển 144
- Triều đại Cha mau đến 146
- Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời 148
- Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày 150
như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con 155
- Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ 158
- Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ 161
CHƯƠNG SÁU: Các môn đệ 165
CHƯƠNG BẢY: Sứ điệp của các dụ ngôn 175
I. Bản chất và mục đích các dụ ngôn 175
II. Ba trình thuật dụ ngôn của thánh Luca 183
- Dụ ngôn về người Samaritanô nhân hậu (Lc 10,25-37) 183
người anh cả và người cha nhân hậu (Lc 15,11-32) 188
- Dụ ngôn về người giàu có và anh nghèo Lazarus (Lc 16,19-31) 195
CHƯƠNG TÁM: Những hình ảnh vĩ đại của thánh Gioan 201
1. Dần nhập: Vấn nạn về Phúc Âm thánh Gioan 201
2. Những hình ảnh vĩ đại của Phúc Âm thánh Gioan Nước 215
- Cây nho và rượu 222
- Bánh 233
- Người mục tử 240
Đức Giêsu: tuyên xưng của thánh Phêrô và hiển dung 251
I. Cuộc tuyên xưng đức tin của thánh phêrô 251
II. Cuộc hiển dung 264
Về chính bản thân mình 275
1. Con Người 277
2. Người Con 287
3. “chính tôi” “ICH BIN ES - JE SUIS” 294
TÀI LIỆU THAM KHẢO 303