Les miracles de notre-seigneur Jésus-Christ
Tác giả: L. CL. Fillion
Ký hiệu tác giả: FI-L
DDC: 232.16 - Cuộc đời công khai của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012028
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Khổ sách: 19
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012202
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Khổ sách: 19
Số trang: 414
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích