Le scandale de Jésus
Tác giả: E. B. Allo
Ký hiệu tác giả: AL-E
DDC: 232.16 - Cuộc đời công khai của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011794
Nhà xuất bản: Chez Bernard Grasset
Năm xuất bản: 1927
Khổ sách: 19
Số trang: 276
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích