Bản tình ca Thiên Chúa làm người
Phụ đề: Mạc khải của Chúa Giêsu cho Maria Valtorrta
Nguyên tác: Il Poema Dell' Uomo -Dio
Tác giả: Maria Valtorta
Ký hiệu tác giả: VA-M
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
DDC: 232.16 - Cuộc đời công khai của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3-B
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007931
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 449
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007932
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 449
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích