Để đọc sách khải huyền
Nguyên tác: Pour lire l'apocalypse
Tác giả: Jean-pierre Prévost
Ký hiệu Tác giả: PI-J
Dịch giả: Thiên Hựu, Xuân Hùng
DDC: 228 - Sách Khải huyền
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009124
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009211
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013159
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN THỨ NHẤT: NĂM BÍ QUYẾT GIÚP SÁCH  13
Chương I: Khám phá Chúa Kitô trong sách Khải Huyền 15
Chương II: Đọc lời tiên tri vào thời hiện tại 33
Chương III: Sách Khải Huyền trong các con số và trong màu sắc, làm quen với các biểu tượng 55
Chương IV: Đi vào các thế giới các sách Khải Huyền 85
Chương V: Sách Khải Huyền, Tin mừng  115
PHẦN THỨ HAI: KHẢO SÁT CÁC BẢN VĂN 131
Chương VI: "Bạn đang có mặt ở đây", hoặc làm thế nào có mặt ở đây một lần nữa trong sách Khải Huyền 135
Chương VII: Lắng nghe Thần Khí phán dạy các Hội thánh  149
Chương VIII: "Con chiên bị giết và đứng" hay là khuôn mặt thật của Thiên Chúa  169
Chương IX: Từ phán xét đến ơn cứu rỗi 187
Chương X: Con rồng giao chiến chống người nữ  203
Chương XI: Từ "tận thế" đến một tạo dựng mới 215