Sách Khải huyền
Nguyên tác: The Revelation of Saint John
Tác giả: William Barclay
Ký hiệu tác giả: BA-W
DDC: 228 - Sách Khải huyền
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006702
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 356
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mặc khải của Thiên Chúa cho loài người. Kh 1,1-3 5
Cách thức của Thiên Chúa Mặc khải. Kh 1,1-3 7
Các tôi tớ của Thiên Chúa. Kh 1,1-3 8
Những người được Phúc Âm của Chúa. Kh 1,1-3 9
Sứ điệp và người nhận. Kh 1,4-6 11
Ơn phúc và nguồn ơn phúc.Kh1,4-6 13
Thần khí theo bảy phương diện. Kh 1,4-6 14
Các danh hiệu của Chúa Giêsu. Kh 1,4-6 15
Điều Chúa Giêsu đã làm cho loài người. Kh 1,4-6 17
Vinh hiển sẽ đến. Kh 1,7 18
Thiên Chúa chúng ta tin cậy. Kh 1,8 20
Từ gian truân đến vương quốc. Kh 1,9 23
Được ơn thần khí vào ngày của Chúa. Kh 1,10-11 24
Sứ giả trên trời. Kh 1,12-13 26
Bức tranh của Chúa Kitô phục sinh. Kh 1, 14-18 28
Các danh hiệu của Chúa Phục Sinh. Kh 1, 14-18 31
Các danh hiệu của Chúa Phục Sinh. Kh 1, 14-18 32
Các Hội thánh và các Thiên Thần. Kh 1, 20 35
Tư gửi Hội Thánh Êphêxô. Kh 2,1-7 37
Đầu tiên và lớn nhất 37
Chúa Kitô và Hội Thánh Ngài. Kh 2, 1-7 40
Phải trả giá quá đắt cho đạo Chính thống. Kh 2, 1-7 42
Các bước trên hành trình quay trở lại. Kh 2, 1-7 43
Một tà giáo khốc hại. Kh 2, 1-7 45
Phần thưởng lớn. Kh 2, 1-7 45
Thư gửi hội thánh Ximiếcna. Kh 2, 8-11 50
Trong cơn thử thách. Kh 2, 8-11 55
Nguyên nhân gây hoạn nạn. Kh 2, 8-11 57
Mệnh lệnh và lời tuyên xưng của Chúa Cứu Thế. Kh 2, 8-11 59
Phần thưởng được hứa ban. Kh 2, 8-11 60
Thư gửi cho Hội thánh Pécgamô. Kh 2, 12-17 63
Hoàn cảnh hết sức khó khăn. Kh 2, 12-17 67
Số phận của sai lầm. Kh 2,12-17 69
Bánh từ Trời. Kh 2, 12-17 70
Viên sỏi trắng vàmột tên mới. Kh 2, 12-17 72
Được Thiên Chúa đổi tên. Kh 2, 12-17 74
Cơ nguy của sự thỏa hiệp 76
Tình trạn Hội Thánh tại Thyatira. Kh 2,18- 29 78
Nguồn mạch của sai lầm. Kh 2, 18-29 81
Giáo huấn của Giêsabên. Kh 2 18-29 81
Giáo huấn của Giêsabên. Kh 2, 18-29 83
Những lời hứa và đe dọa. Kh 2, 18-29 84
Xác Đê 86
Quá khứ huy hoàng. Hiện tại suy tàn 86
Sống mà chết. Kh 3,1-6 89
Một hội thánh không có sự sống. Kh 3,1-6 91
Hãy tỉnh thức. Kh 3, 1-6 92
Quyết lệnh của Chúa Phục sinh. Kh 3, 1-6 94
Số ít người trung tín. Kh 3, 1-6 95
Lời hứa theo ba phương diện. Kh 3, 1-6 96
Philađenphia 98
Thành Phố được khen ngợi 98
Các danh hiệu và danh xưng. Kh 3, 7-13 100
Cánh cửa được mở. Kh 3, 7-13 101
Những người được hưởng lời hứa. Kh 3, 7-13 103
Ai giữ thì được giữ. Kh 3, 7-13 104
Lời hứa và cảnh cáo. Kh 3, 7-13 105
Nhiều lời hứa. Kh 3, 7-13 107
Laođikia 109
Hội Thánh bị lên án 109
Những danh xưng của Chúa Kitô. Kh 3, 14-22 111
Chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh. Kh 3, 14-22 114
Giàu mà nghèo. Kh 3, 14-22 117
Tình yêu sửa phạt. Kh 3 14-22 117
Điều này là cho bạn. Kh 3, 14-22 120
Các tầng trời mở ra và các cảnh cửa mở ra. Kh 4,1 121
Ngai Thiên Chúa. Kh 4, 2-3 123
Hai mươi bốn kỳ mục. Kh 4,4 124
Chung quanh ngai. Kh 4, 5-6a 126
Bốn con vật. Kh 4, 6b-8 129
Bốn con vật. Kh 4, 6b-8 130
Ý nghĩa biểu tượng của các con vật. Kh 4, 6b-8 132
Bài ca tụng. Kh 4, 6b-8 134
Chúa là Thiên Chúa và là Đấng sáng tạo. Kh 4, 9-11 135
Cuốn sách strong tay Chúa. Kh 5,1 136
Cuốn Sách định mệnh của Thiên Chúa. Kh 5, 2-4 138
Sư Tử của Giuđa và Chồi non của Đavít. Kh 5,5 140
Con Chiên. Kh 5, 6 142
Âm nhạc trên cõi trời. Kh 5,7-14 144
Lời cầu nguyện của các Thánh. Kh 5,8 145
Bài ca mới. Kh 5, 9-10 147
Bài ca của các con vật và các kỳ mục. Kh 5,9-10 148
Bài ca của các thiên trần. Kh 5, 11-12 150
Bài ca của mọi loài thọ tạo. Kh 5, 13-14 152
Việc tháo các Ấn 155
Bốn con ngựa đỏ như lửa của Giao tranh. Kh 6,3-4 159
Ngựa Ô đói kém. Kh 6, 5-6 160
Ngựa ôn dịch và sự chết. Kh 6, 7-8 162
Linh hồn các thánh Tử Đạo. Kh 6, 9-11 164
Tiếng kêu của các Thánh Tử Đạo. Kh 6, 9-11 165
Cả vũ trụ bị rúng động. Kh 6, 12-14 167
Thời kỳ kinh hoàng. Kh 6,15-17 169
Cứu vớt và ba thưởng. Kh 6, 15-17 171
Gió của Thiên Chúa. Kh 7,1-3 172
Thiên Chúa Hằng Sống. Kh 7, 1-3 174
Chiếc ấn của Thiên Chúa. Kh 7, 4-8 177
Vinh Quang của các Thánh Tử Dạo. Kh 179
Bài ca tụng của các Thiên Thần. Kh 7, 11-12 181
Được rửa sạch tội. Kh 7, 13-14 182
Máu của Chúa Giêsu. Kh 7, 13-14 184
...