Diện mạo đang thay đổi của sứ vụ truyền giáo trên thế giới
Phụ đề: Liên hệ đến các vấn đề và xu hướng hiện nay
Nguyên tác: The Changing Face of the World Mission
Tác giả: Gailyn Văn Rheenen, Doughlas McConnell
Ký hiệu tác giả: RH-G
DDC: 266.1 - Sứ vụ truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014957
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 23
Số trang: 631
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014958
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 23
Số trang: 631
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014959
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 23
Số trang: 631
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 9
Giới thiệu 11
PHẦN I: BỐI CẢNH TOÀN CẦU 27
Chương 1: Toàn cầu hóa: New York tại New Delhi, Manila tại Los Angeles 29
Chương 2: Các loại hình nhân khẩu học đang thay đổi: Tác động của việc di dân, HIV/AIDS, và trẻ em cơ nhỡ 71
Chương 3: Biến chuyển tôn giáo: Từ các tôn giáo lớn trên thế giới đến các linh đạo đa dạng 129
Chương 4: Nền tảng kiến thức đang thay đổi: Từ Hiện Đại đến Hậu Hiện Đại 175
PHÀN 2: BỐI CẢNH TRUYỀN GIÁO 219
Chương 5: Trung tâm đang mất dần: Từ vương quốc Kitô giáo đến Kitô giáo toàn cầu 221
Chương 6: Thay đổi những động cơ cho việc thi hành sứ vụ truyền giáo: Từ “kinh hãi hỏa ngục” đến “vinh quang của Chúa” 271
Chương 7: Nhận thức ngày càng tăng về quyền năng của Chúa Thánh Thần: Xu hướng cuộc chiến thiêng liêng hướng đến sứ vụ truyền giáo 307
Chương 8: Sự đổi mới trong hoạt động truyền giáo: Các nền tảng tiếp cận sáng tạo 353
PHẦN 3: BỐI CẢNH CHIẾN LƯỢC 415
Chương 9: Làm việc chung: Vượt lên trên những nỗ lực cá nhân để đi đến các mạng lưới cộng tác 417
Chương 10: Những cách sử dụng tiền bạc đang thay đổi: Từ việc tự lo liệu đến hiệp hội quốc tế 473
Chương 11: Tác động của những công nghệ mới: Cuộc sống trong thế giới ảo và hơn thế nừa  505
Chương 12: Việc bối cảnh hóa: Từ một thông điệp được thích nghi đến một đời sống được thích nghi 543
Danh mục tham khảo - Reference List 591