Xuất phát lại từ Emmau
Nguyên tác: Once more from Emmau
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 266.1 - Sứ vụ truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014095
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014100
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014101
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: XUẤT PHÁT LẠI TỪ EMMAU 7
Chương I: Làm mới lại một Đức tin nhiệt thành 7
Chương II: Can đảm lên - Chúa đang ở với chúng ta 12
Chương III: Sự tự do và lối sống của nhà truyền giáo 21
Chương IV: Cộng đoàn truyền giáo đầu tiên 27
Chương V: Làm hết sức rồi trông cậy vào Chúa 32
Chương VI: Hãy ở với Chúa trước khi hoạt động 41
Chương VII: Bổn phận loan báo Tin mừng của mỗi người tín hữu 48
Chương VIII: Làm chứng cho Chúa qua cuộc sống và cái chết của mình 55
Chương IX: Thánh Thể đem lại ơn cứu độ 62
Chương X: Giáo hội truyền giáo 70
Chương XI: Giáo hội đối thoại với mọi người 83
Chương XII: Việc rao giảng lời Chúa 93
Chương XIII: Việc dạy giáo lý 101
Chương XIV: Giáo lý viên là chứng nhân 108
Chương XV: Phúc âm hoá theo phương pháp nào? 118
PHẦN II: HƯỚNG ĐẾN ÁNH SÁNG 127
Dẫn nhập 127
Chương I: Nguồn gốc của lễ Giáng sinh 130
Chương II: Trong bóng tối, một ánh sáng đã bừng lên 135
Chương III: Một Thánh thi vui mừng 142
Chương IV: Việc đi bước trước của Thiên Chúa 149
Chương V: Sự chấp nhận và sự loại trừ 154
Chương VI: Anh em sẽ thấy một hài nhi nằm trong máng cỏ 174
Chương VII: Từ bỏ sự vô đạo và các đam mê thế tục 181
Chương VIII: Ơn cứu độ dành cho tất cả mọi người 188
Chương IX: Ước mong hạnh phúc nhất 194
Chương X: Sự khởi đầu của mọi khởi đầu của chúng ta 202
Chương XI: Thiên Chúa ở với chúng ta 205